skip to Main Content

Philipsen Support | Laar 18 | 5507 MJ Veldhoven | KvK-nummer: 17241497

Waarom deze privacyverklaring?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd aan welke regels Philipsen Support zich moet houden om uw privacy te beschermen. Philipsen Support neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens en de AVG zeer serieus.

Hoewel Philipsen Support voornamelijk zakelijke klanten heeft, kan het toch zijn dat u misschien persoonsgegevens met Philipsen Support deelt. Bijvoorbeeld als u een kennismakingsgesprek aanvraagt via de website en daarbij uw naam invult, als u zich inschrijft voor een presentatie of als u klant wordt en uw naam in de overeenkomst voorkomt. Misschien bent u wel ZZP-er en is uw zakenadres ook uw thuisadres.

Philipsen Support ontkomt er niet aan om deze persoonsgegevens te gebruiken, op te slaan en (zoals de AVG dat noemt) te verwerken. Wel is het van belang dat uw persoonsgegevens via Philipsen Support niet op straat komen te liggen. Daarom informeert Philipsen Support u in deze privacyverklaring hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die Philipsen Support verwerkt

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Philipsen Support mogelijk verwerkt.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Philipsen Support verwerkt nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Als er onverwacht toch gevoelige persoonsgegevens in informatie staat die u met Philipsen Support deelt, dan voeren wij alleen de opdracht uit, en doen we verder niets met deze gevoelige gegevens.

Philipsen Support verzamelt geen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat Philipsen Support zonder die toestemming gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@philipsensupport.nl, dan verwijdert Philipsen Support deze informatie.

Met welk doel verwerkt Philipsen Support persoonsgegevens?

Philipsen Support verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegeven met name om haar werk goed te kunnen doen. De verwerking is in beginsel noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat Philipsen Support moet voldoen aan een wettelijke plicht.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • u te kunnen bereiken als u klant bent of deelneemt aan een presentatie/evenement
 • u informatie toe te sturen als u interesse heeft getoond voor Philipsen Support
 • te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte.

Philipsen Support maakt geen gebruik van automatische profilering of besluitvorming. Er is altijd een persoon betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Philipsen Support persoonsgegevens?

Philipsen Support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld:

 • uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u informatie hebt aangevraagd, maar er geen overeenkomst tot stand komt;
 • komt er wel een overeenkomst tot stand, dan worden uw gegevens bewaard zolang nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 • hebt u toestemming gegeven voor het versturen van onze nieuwsbrief, dan worden die gegevens bewaard totdat u zich afmeldt;
 • financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Philipsen Support uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien het wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Philipsen Support sluit, voor zover dit nodig is volgens de AVG, verwerkersovereenkomsten met deze derden, om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Dit soort cookies gebruikt Philipsen Support niet.

Deze toestemming is niet nodig als het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Philipsen Support gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Philipsen Support maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Philipsen Support bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze informatie wordt, met het IP-adres van uw computer overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie: https://policies.google.com/?hl=nl

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Philipsen Support te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van Google campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Philipsen Support heeft hier geen invloed op. Philipsen Support heeft Google geen toestemming gegeven om via Philipsen Support verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Philipsen Support en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van uw toestemming of bezwaar sturen naar info@philipsensupport.nl.

U dient zich bij zo’n verzoek natuurlijk wel eerst te identificeren, zodat Philipsen Support er zeker van kan zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Om die reden vraagt Philipsen Support een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoort of ID-nummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Philipsen Support neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Philipsen Support heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Hiervoor is een extern ICT-bedrijf in de arm genomen dat hierin is gespecialiseerd. Zo worden uw gegevens enkel in goed beveiligde systemen bewaard, waarbij Philipsen Support alle beveiligingsmogelijkheden gebruikt. Philipsen Support gebruikt alleen complexe wachtwoorden en tweetraps authentificatie (we moeten ons twee keer identificeren voordat we in onze systemen kunnen) waar beschikbaar. Persoonsgegevens die u invult via de website van Philipsen Support, worden tijdens de verzending versleuteld.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Philipsen Support verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Philipsen Support op via info@philipsensupport.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Philipsen Support, dan geeft de AVG u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Back To Top