skip to Main Content

Voor het organiseren en notuleren van vergaderingen zowel overdag als ’s avonds kunt u een beroep doen op Philipsen Support.

We maken van te voren afspraken over de vorm van de notulen, het conceptverslag wordt binnen vijf werkdagen in de door u gewenste lay-out gestuurd. De aanvullingen of wijzigingen worden vervolgens verwerkt in het definitieve verslag.

Back To Top